Sediul Gaz Est Vaslui

Gaz EST Vaslui

Profil: Distribuția și furnizarea gazelor naturale
Localizare: Jud. Vaslui

Despre Grupul Gaz EST Vaslui
GAZ EST şi-a început actvitatea în iunie 2003. Compania este operator licenţiat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru distribuţia şi furnizarea gazelor naturale. Rețeaua Gaz EST acoperă municipiile Vaslui şi Husi, oraşul Negreşti şi localitățile rurale Banca, Costești, Deleni, Lipovăț, Muntenii de Jos, Roșiești și Tutova.

De ce telecitire ?

Dezvoltarea permanentă a rețelelor de distribuție administrate de Gaz Est a făcut tot mai dificilă monitorizarea corectoarelor de volum de gaze din Stațiile de Reglare și Măsură (SRM), răspândite geografic pe o arie largă.

Citirea corectoarelor de volum de gaze trebuie făcută zilnic, la ora 7 dimineața, pentru înregistrarea consumului din ultimele 24 de ore. Valoarea citită zilnic se indexează ulterior cu indicele de putere calorifică (PCS) publicat de Transgaz pentru ziua resprectivă.

BlueMonitor – o soluție SMART

O soluție de telecitre SMART înseamnă automatizare, de la interfațarea cu corectorul de volum de gaze, până la raportul personalizat de consum. Prin implementarea BlueMonitor Gaz Est beneficiază de monitorizarea centralizată prin interfată Web a tuturor consumurilor și parametrilor din punctele de măsură instalate în întreaga sa rețea de distribuție a gazului.

Raportare fără limite

Datele de consum sunt indexate automat cu indicele PCS valabil în ziua respectivă, astfel încât clientul are acces direct atât la consumuri volumetrice (metri cubi), cât și de energie (MW). Raportarea consumului este făcută pentru intervalul orar 7 – 7 (24h – ziua de gaz).
Rapoartele sunt exportate în Excel, pentru a permite clientului ajustarea rapidă și transmiterea către furnizorul de gaze naturale a estimărilor de consum.
În platforma Web BlueMonitor de telecitire corectoare volum gaz sunt afișate atât consumurile volumetrice, cât și cele de energie. Consumurile de energie sunt obținute prin indexarea automată cu coeficientul de putere calorifcă (PCS) publicat de Transgaz pentru data consumului și pentru zona în care este instalat corectorul de volum de gaze.

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de sistemul BlueMonitor de telecitire corectoare volum gaz


    Sistem complet de telecitire corectoare volum gaz