Sistem monitorizare pepiniera piscicola BlueMonitor

Delta Fish S.R.L.

Delta Fish SRL produce la ferma Enisala din județul Tulcea puiet piscicol din mai multe specii, precum crap, novac, sânger, etc. 

Pepiniera de la ferma Enisala este formată din 8 bazine alimentate cu apă din lacul Razim. Reglarea parametrilor apei se face prin aport de apă proaspătă, și se are în vedere instalarea uor aeratoare pentru creșterea aportului de oxigen dizolvat.

Proiect finanțat prin Fonduri Europene

Delta Fish SRL a implementat un proiect finanțat din fonduri europene pentru investiții productive în piscicultură. În cadrul acestui proiect s-a prevăzut modernizarea pepinierei piscicole de la ferma Enisala prin instalarea unui sistem automat de măsurare a temperaturii și a oxigenului dizolvat din cele 8 bazine piscicole, cu afișarea locală și la distanță a situației actuale și alertare la ieșirea din intervalul de normalitate.

PROGRAM OPERAȚIONAL PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

AXA PRIORITARĂ: Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.
DOMENIUL DE INTERVENȚIE: Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.

Sistem monitorizare pepiniera piscicola pentru informație și control !

BlueMonitor este platforma ideală pentru construirea unui sistem monitorizare pepiniera piscicola flexibil și eficient. Sistemul oferă date reale, actualizate permenent, alerte pentru intervenții corective rapide și rapoarte pentru măsuri preventive luate din timp.

Sistem monitorizare pepiniera piscicola BlueMonitor

  • În fiecare dintre cele 8 bazine ale pepinierei piscicole este instalat câte un senzor de temperatură și oxigen dizolvat, conectat la un data logger cu transmisie NB-IoT.

  • Măsurarea parametrilor apei se face la fiecare 15 minute, iar datele sunt transmise către platforma de monitorizare orar, prin NB-IoT.

  • Data logger-ele sunt alimentate din baterii reîncărcabile, cu o autonomie de 6 luni, în condițiile asigurării și a alimentării senzorilor, și cu o durată de viață de 10 ani.

  • Datele sunt disponibile în interfața Web a platformei BlueMonitor.

  • Interfața este afișată și local, pentru personalul din fermă.

Sistem BlueMonitor de tele-medicina pentru pesti

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de implementarea unui sistem monitorizare pepiniera piscicola BlueMonitor