Romnav S.A.

Cu un număr de aproape 130 de angajaţi, compania Romnav asigură transportul de marfă pe Dunăre dar şi de autovehicule peste fluviul Dunărea în zona Brăila. 

Flota Romnav este formată din 9 împingătoare cu puteri de 800 CP, 900 CP, 2400 CP, 2600 CP și 2800 CP și 47 barje acoperite.

Romnav asigură transport de marfă fluvial pe sectorul Constanța – Bratislava, în convoaie de 4000, 5000 sau 10000 de tone de marfă.

OBIECTIVE:
Controlul Calendarului de mentenanță
și al Consumurilor de motorină

 • Calculul automat al orelor de funcționare a motoarelor pentru o mentenanță activă

 • Monitorizare automată a parametrilor de funcționare a motoarelor fiecărei nave

 • Monitorizarea nivelului rezervoarelor de motorină cu corectarea automată a unghiului de asietă

 • Monitorizarea consumurilor orare de motorină, cu localizare GPS

Sistem BlueMonitor de tele-medicina pentru pesti

BlueMonitor – sistem de monitorizare Web a flotelor navale

Implementarea unui sistem monitorizare consum motorina BlueMonitor pentru flota navală oferă o imagine centralizată, actualizată permanent, a consumurilor de motorină, a stării de funcționare a motoarelor și a oricăror altor parametri relevanți pentru armator.

Soluția tehnică pentru Sistem monitorizare consum motorina și regim de funcționare motoare

Ecrane grafice interactive cu situația în timp real

MONITORIZAREA REGIMULUI
DE FUNCȚIONARE A MOTOARELOR

 • Turația fiecărui motor
 • Număr de ore de funcționare a motoarelor

MONITORIZAREA REZERVOARELOR

 • volumul de combustibil din fiecare rezervor
 • volumul total al combustibilului
 • temperatura combustibilului
 • nivelul de motorină din fiecare rezervor
 • nivelul apei din fiecare rezervor

MONITORIZARE GENERALĂ

 • Poziția GPS a navei
 • Timp rămas până la revizie
 • Volum liber în rezervoare
 • Orice alt parametru
ecran sinoptic BlueMonitor - sistem monitorizare consum motorina Romnav

Rapoarte grafice și tabelare

Pe lângă imaginea în timp real a flotei, sistemul de control BlueMonitor oferă grafice și rapoarte flexibile pentru analiza evoluției în timp a parametrilor monitorizați și pentru realizarea de comparații și de corelații între aceste evoluții.

Raport BlueMonitor - sistem monitorizare consum motorina
Raport istoric BlueMonitor - sistem monitorizare consum motorina
Ecran raport grafic BlueMonitor - monitorizare rezervor motorina

REZULTATUL:
Control centralizat
al flotei fluviale

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de implementarea unui sistem monitorizare consumuri flotă navală BlueMonitor