De ce BlueMonitor SMART Pharma?

Monitorizarea automată a temperaturii și a umidității în farmacii, spitale și laboratoare de analize asigură transparența și trasabilitatea lanțului de frig al produselor termolabile.


  • Monitorizare continuă a parametrilor din spațiile de depozitare și de prezentare a produselor termolabile
  • Jurnalizare automată a măsurătorilor, cu posibilitate de extragere rapidă a rapoartelor și a graficelor pentru orice spațiu monitorizat, pentru orice perioadă de timp
  • Alertare prin e-mail sau SMS la înregistrarea de fluctuații ale parametrilor monitorizați
  • Control online centralizat a condițiilor de depozitare și de expunere a produselor din tot lanțul de farmacii


Întrebați un inginer

Transparență. Trasabilitate. Control.

SMART înseamnă Monitorizare neîntreruptă, cu efort 0!

Respectați reglementările în vigoare

Monitorizarea neîntreruptă a temperaturii și a umidității vă oferă posibilitatea să extrageți rapoarte detaliate privind valorile înregistrate la fiecare 5 minute ale oricărui interval de timp.

Reduceți pierderile și riscurile

Alertarea prin e-mail sau SMS la ieșirea valorilor înregistrate din intervalul de normalitate vă permite intervenția rapidă și evitarea unor pierderi datorate expunerii produselor termolabile.

Economisiți timp și resurse

Jurnalizarea automată și permanentă a valorilor înregistrate vă scutește de grija transcrierii manuale a valorilor temperaturii și umidității, și vă asigură că respectați prevederile legale.

Întrebați un inginer

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare