Sterk Plast

Sterk Plast

Profil: Producție articole din plastic
Localizare: Medgidia

Despre Sterk Plast

Înființată în anul 2000, Sterk Plast este un producător român de obiecte din plastic, realizând în fabrica din Medgidia peste 10 000 de modele de produse.

Preocuparea permanentă pentru responsabilitate socială, sustenabilitate și producție eco-friendly și preocuparea pentru inovație, au condus la eficientizarea permanentă a activității de producție și la dorința de adoptare a digitalizării.

Un sistem de monitorizare a producției înseamnă controlul eficienței

Sterk Plast a dorit implementarea unui instrument automat de monitorizare care să ofere în timp real informații despre regimul de lucru și eficiența operării fiecăreia dintre cele 70 de mașini de injecție mase plastice, și care să furnizeze rapoarte pentru analiza periodică a productivității personalului.

  • Preluarea informațiilor legate de operatorul utilajului, matrița folosită, rețeta de producție și numărul de produse comandate pe fiecare mașină de injecție, pe fiecare șarjă de producție.

  • Preluarea automată a informațiilor legate de regimul de funcționare a mașinilor: funcționare automată / funcționare manuală / stand by.

  • Preluarea automată a informațiilor privind începutul / sfârșitul și durata ciclurilor de producție pe fiecare utilaj.

  • Înregistrarea automată și afișarea în timp real și istoric a numărului de cicluri de producție executate de fiecare mașină de injecție, pe fiecare șarjă de producție.

  • Afișarea numărului de opriri ale mașinii și a motivului fiecărei opriri.

  • Afișarea în timp real a indicatorilor de producție pe fiecare utilaj: numărul de produse comandate, numărul de produse conforme realizate, numărul de rebuturi și tipul acestora.

  • Calcul automat al indicatorilor de calitate a producției, pe fiecare șarjă, pe fiecare utilaj și pe fiecare operator: disponibilitatea mașinii, calitatea produselor, performanța și OEE.

HMI_Sistem BlueMonitor monitorizare producție industrială

Pe fiecare mașină de injecție s-a montat o unitate de achiziție, echipată cu un automat programabil (PLC), un ecran tactil industrial (HMI) și un cititor RFID.

Unitatea de achiziție preia automat de la utilaj datele referitoare la regimul de lucru, durata ciclurilor de producție și numărul de produse realizate, și funcționează ca interfață de introducere date între operatorul utilajului și aplicația de monitorizare centralizată.

Numele operatorului și matrița folosită sunt preluate prin scanarea cardurilor de identificare la cititorul de carduri al unității de achiziție, în timp ce rețeta, numărul de produse comandate pe șarja de producție, rebuturile și motivele opririi mașinii sunt introduse de operator pe ecranul HMI. 

Toate datele privind șarja de producție în curs sunt afișate local pe ecranul HMI al fiecărui utilaj, și centralizat, pentru toate utilajele, în aplicația Web. Sistemul de monitorizare atașează automat data și ora fiecărui eveniment, astfel încât acestea pot fi ușor căutate, filtrate și exportate din aplicația Web de monitorizare centralizată.

Date complete pentru evaluarea productivității

Datele colectate în timpul operării fiecărei mașini de injecție și indicatorii calculați automat de aplicația de monitorizare permit evaluarea rapidă și completă a eficienței utilajului, a operatorului și a turei de lucru, atât în timp real, cât și pe diverse perioade de timp.

Sistem monitorizare producție - afisare locala
Sistem monitorizare producție - afisare indicatori productie
Sistem monitorizare producție - afisare sinoptica Web

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare despre BlueMonitor – sistem monitorizare productie