Sterk Plast

Azomureș

Profil: Producție îngrășăminte
Localizare: Târgu Mureș

Despre Azomureș

Azomureș este unul dintre cei mai importanți producători de fertilizanți pentru agricultură din România.

Principalele preocupări ale Azomureș sunt dezvoltarea permanentă a calității produselor și sustenabilitatea activității, în special în ceea ce privește siguranța personalului și protecția mediului.

Activitatea de producție a fertilizanților are ca rezultat emisia de substanțe pe care Azomureș o monitorizează și o raportează permanent în conformitate cu normele europene.

Cerințele proiectului de sistem monitorizare emisii poluanti

Regulamentul (UE) Nr. 601/2012 privind monitorizarea emisiilor de poluanți stabilește obligațiile producătorilor industriali în ceea ce privește monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră:

“Monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, realizate în conformitate cu cerințele armonizate prevăzute în prezentul regulament, trebuie să fie complete, coerente, transparente și precise pentru buna funcționare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.” 

Azomureș a dorit implementarea unui sistem flexibil de monitorizare care să preia datele de la senzorii existenți și care să permită raportarea flexibilă.

 • Preluarea la intervale cuprinse între 2 secunde și 1 minut a informațiilor privind emisiile de poluanți de la senzorii și echipamentele de monitorizare existente.

 • Transformarea automată a unităților de măsură din ppmV, in Nmc/h.

 • Afișarea valorilor instantanee în Ecrane sinoptice într-o interfață Web.

 • Calculul automat al mediilor zilnice și al mediilor pe diferite intervale de timp specifice (1, 10, 30, 60 de minute).

 • Validarea orelor și calcul automat al valorilor de subsituție.

 • Rapoarte zilnice automate definite după modelul clientului, cu mediile orare, valorile maxime și cele minime pe diferiți parametri.

 • Grafice de evoluție accesate prin click pe mărimea dorită.

 • Alarme afişate ȋn prim-plan, sau transmise prin e-mail.

Descrierea generală a sistemului de monitorizare

Valorile parametrilor monitorizați sunt înregistrate în 7 locații care cuprind principalele puncte de emitere a gazelor (Turnul de granulare și instalațiile de acid azotic) și două puncte de control al calității aerului (Cristești și Mureșeni). Măsurarea parametrilor se face cu senzorii deja existenți, care au fost integrați în sistemul BlueMonitor pentru colectarea, procesarea și raportarea valorilor înregistrate.

Parametri monitorizați

 • NO, NOx, N2O, NY, NH3
 • Temperatura, presiunea și concentrațiile componentelor reziduale din Turnul de granulare
 • Debite de aer, temperaturi, densități și concentrațiile componentelor reziduale de la instalațiile de acid azotic
 • Parametri ai instalațiilor de producție a acidului azotic
 • Debitele și indecșii de consum de apă din 2 puncte de alimentare cu apă brută.

Validarea automată a orelor de monitorizare

Conform reglementărilor în domeniu, în raportarea valorilor emisiilor de poluanți trebuie raportate doar valorile înregistrare în orele considerate valide. Pentru orele invalide se raportează valorile de substituție, calculate după formulele de calcul indicate în Regulamentul UE Nr. 601/2012.

Platforma BlueMonitor evaluează automat la finele fiecărei ore numărul de valori recepționate în ora respectivă pentru parametrii N2O și NOx și validează ora dacă au fost respectate cele 3 condiții reglementate:

 • În ora respectivă s-au recepționat minimum 1440 de măsurători din maximul posibil de 1800 (citire la 2 secunde)
 • Debitul de gaze reziduale are valori pozitive
 • Concentrațiile de N2O și NOx au valori pozitive
Ecran sistem monitorizare emisii poluanti BlueMonitor instalat la Azomures

Calculul automat al valorilor de substituție

Conform reglementărilor în domeniu, în raportarea valorilor emisiilor de poluanți trebuie raportate doar valorile înregistrare în orele considerate valide. Pentru orele invalide se raportează valorile de substituție, calculate după formulele de calcul indicate în Regulamentul UE Nr. 601/2012.

Ecran sinoptic sistem monitorizare emisii poluanti BlueMonitor

Dacă ora este declarată invalidă, media orară a emisiilor de N2O se înlocuiește cu o valoare de substituție, calculată automat de BlueMonitor.

Formula de calcul a valorilor de substituție este diferită în funcție de împrejurările care au generat pierderea de date. De exemplu, dacă procesul de producție a fost oprit, valoarea de substituție se calculează diferit față de situația în care echipamentul de măsură a avut o eroare.

Indicatori derivați din valorile măsurate

BlueMonitor calculează automat, stochează și raportează în format tabelar și grafic mărimi derivate din cele preluate de la echipamentele de măsură.

 • Valori medii orare pentru toți parametrii

 • Valori medii pe intervale de 1, 10, 30, 60 de minute

 • Valori maxime și minime orare

 • Valori medii lunare și anuale pentru fiecare parametru monitorizat

 • Consumul de apă brută pe diverse intervale de timp

Rezultatul: Monitorizare riguroasă și Raportare transparentă automată

Proiectul în cifre

Dincolo de provocările legate de integrarea în sistem a senzorilor existenți la fața locului, de intervalele foarte scurte de citire și de algoritmii de validare a orelor și de calcul automat a valorilor de substituție, proiectul de sistem monitorizare emisii poluanți implementat la Azomureș demonstrează încă o dată versatilitatea, stabilitatea și scalabilitatea platformei BlueMonitor

534 de IO-uri
monitorizate și raportate.

Intervale de telecitire cuprinse
între 2 secunde și 1 minut.

87 de taskuri pentru calcule dinamice și raportare automată.

Peste 9 Milioane de înregistrări stocate în baza de date în interval de 1 lună.

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare despre BlueMonitor – sistem monitorizare emisii poluanti