Sterk Plast

Despre proiectul AGRODATA

AGRODATA este un proiect inovativ implementat în zona Bărăganului de Nord, care vizează transferul tehnologic către fermieri a tehnicilor specifice de agricultura de precizie, bazate pe sisteme de măsurare și monitorizare automată a parametrilor pedo-climatici ai culturilor de câmp.

Proiectul vizează creșterea efcienței fermierilor și adaptarea la modificările climatice fără afectarea negativă a productivității, prin adaptarea intervențiilor corective (irigare, fertirigare, etc.) la condițiile specifice din fiecare moment.

Proiectul își propune cooptarea cât mai multor fermieri pentru utilizarea resurselor tehnologice atrase și a know-how-lui cercetătorilor în ștințe agricole.

Parteneri: Ferma Livandi din Brăila, SCDA Brăila, Universitatea Dunărea de Jos Galați.

Agricultura de precizie începe cu informația

Proiectul AGRODATA implementează monitorizarea sistematică și analiza permanentă a parametrilor pedo-climatici și a evoluției culturilor, încă de la înfințarea fecărei culturi:

  • Scanarea inițială a terenului, pentru elaborarea de recomandări diferențiate privind utlizarea de rate variabile de ingrașăminte și densități de semănat.

  • Monitorizarea permanentă și automată a indicilor pedo-climatici cu o stație meteo satelitară.

  • Realizarea de ortofotoplanuri (hărți georeferențiate și hărți NDVI) în fiecare fenofază și până la recoltare, prin zboruri repetate cu ajutorul dronei dotate cu camere NIR.

  • Observații în teren, biometrii, analize de laborator și interpretarea rezultatelor, în laboratorul de analize agrochimice al SCDA Brăila.

  • Monitorizare permanentă automată a umidității, temperaturii, pH-ul și conținutului de săruri din sol cu sistemul BlueMonitor.

Punct de masura BlueMonitor pentru agricultura de precizie

Sistemul BlueMonitor este componenta tehnologică de monitorizare automată a parametrilor pedo-climatici și de centralizare a datelor obținute din monitorizare.

Sistemul este compus din 5 puncte de prelevare automată a datelor privind valorile parametrilor din teren, soluția de comunicație a datelor din teren și platorma BlueMonitor de centralizare și raportare automată a datelor spre analiză. Cele 5 puncte de măsură sunt: Ferma Livandi, 3 parcele de producție situate în Baldovinești, Siliștea și Vădeni, și sediul SCDA Brăila.

În fecare dintre cele 5 puncte de analiză se măsoară temperatura și umiditatea din sol la 3 adâncimi diferite, și pH-ul și concentrația de săruri din sol. În plus, la Ferma Livandi este instalată o stație meteo care furnizează date referitoare la temperatura și umiditatea aerului, direcția și viteza vântului și la cantitatea de precipitații. Datele sunt prelevate și actualizate în platforma de monitorizare la fiecare 15 minute.

Fiecare punct de măsură instalat în teren este complet autonom în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică a echipamentelor și transmisia datelor către platforma BlueMonitor. Alimentarea este complet ecologică, și se face din acumulatori reîncărcați prin panou solar.

Toți parametrii la un click distanță, în interfața Web

Ecran sinoptic interactiv cu valori actualizate la 15 minute
Raport cu evoluția valorilor înregistrate

Rezultatul: Productivitate și Eficiență

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de sistemele BlueMonitor pentru agricultura de precizie