BlueMonitor CMS – Sistem de Condition Monitoring pentru mentenanța predictivă a utilajelor

Monitorizarea permanentă a parametrilor de funcționare a pompelor, motoarelor, compresoarelor, preselor, a utilajelor rotative și a sistemelor auxiliare reduce vizibil costurile de producție. Reacția rapidă la detectarea unor anomalii are impact direct în îmbunătățirea proceselor industriale, eliminarea opririlor neprogramate ale producției și în reducerea consumurilor energetice ale fabricii.

Monitorizarea temperaturii și a vibrațiilor mașinilor de producție.

Detecția precoce a uzurii mecanice a unor componente (cu 3 până la 5 săptămâni înainte de defectarea utilajului) prin analiza modificărilor de amplitudine și de frecvență a vibrațiilor.

Monitorizarea calității uleiului din instalațiile hidraulice.

Indicarea momentului în care trebuie schimbat uleiul, bazată pe analiza dinamică a vâscozității, densității, rezistenței (Rp), a constantei dielectrice și a temperaturii uleiului.

Monitorizarea energetică și a regimului de funcționare a utilajelor.

Înregistrarea duratei și a frecvenței schimbărilor de regim de lucru: funcționare în sarcină, funcționare în gol, utilaj oprit și analiza calității energiei electrice consumate.

Evaluați dintr-o privire “starea de sănătate” a fiecărei mașini !

  • Frecvența și amplitudinea vibrațiilor

  • Evoluția temperaturii utilajelor

  • Calitatea uleiului din instalații

  • Regimul de lucru

  • Frecvența pornirilor mașinii

  • Timpul de funcționare în gol

  • Calitatea energiei consumate

SCADA în Cloud pe baza de abonament lunar

CMS End-to-End,
proiectat pentru fiecare fabrică în parte

BlueMonitor CMS este un sistem Condition monitoring dezvoltat de BlueNote Communications pentru analiza centralizată a datelor privind parametrii de funcționare a utilajelor de producție, pentru detecția precoce a dereglărilor și a defectelor. Sistemul este proiectat de la senzori și comunicații până la interfața de monitorizare, pentru a răspunde nevoilor specifice de monitorizare ale fiecărei fabrici.

DE CE SĂ INVESTIȚI ÎN BLUEMONITOR CMS?

Toate datele CMS într-o interfața Web

Monitorizare automată 24 / 7 cu afișare live, alertare și grafice cu date istorice în interfața Web.

Monitorizare Live, în ecrane grafice interactive, a valorilor instantanee ale parametrilor monitorizați împreună cu evoluțiile recente ale acestora.

Date în timp real

Rapoarte și grafice cu evoluția pe orice perioadă de timp a parametrilor monitorizați, cu posibilitate de export tabelar sau grafic.

Analize și corelații

Alertare prin e-mail sau SMS la ieșirea parametrilor din intervalul de normalitate, și jurnalizarea în interfața Web a confirmării preluării alertelor.

Alertare rapidă

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de BlueMonitor CMS