Sterk Plast

Artifex Focșani

Artifex este una dintre cele mai mari companii de textile și confecții din România. Cu un număr de 1200 de angajați care își desfășoară activitatea în două clădiri dotate cu utilaje moderne, Artifex lucrează pentru cele mai mari branduri internaționale din domeniul confecțiilor și al pielăriei.

Preocuparea permanentă pentru tehnologia de ultimă oră a condus la implementarea în halele de producție a unui sistem modern de condiționare a aerului și de climatizare care a devenit SMART prin BlueMonitor – sistem automatizare ventilatie.

Provocarea – SMART Factory !

Calitatea aerului în halele de producție este influențată de aburul emanat de stațiile de călcat și trebuie permanent reglată.

Condiționarea aerului din fiecare hală se face prin câte 4 Centrale de tratare a aerului (CTA) care asigură distribuția aerului filtrat și condiționat termic pe 4 zone ale halei. Răcirea se face printr-un sistem de chiller-e comandate prin intermediul CTA.

Distribuția aerului condiționat se face printr-un sistem de tubulatură textilă instalat prin tavanul halei de producție.

Soluția SCADA atașată CTA nu mai acoperea nevoile clientului și nu permitea dezvoltarea aplicației.

În plus, se dorește implementarea unui sistem de Free Cooling, prin automatizarea a 250 de ferestre care să permită aerisirea naturală atunci când temperatura aerului de afară este potrivită.

A doua componentă a soluției BlueMonitor SMART Factory după implementarea acestui sistem automatizare ventilatie este monitorizarea automată a consumurilor energetice (energie electrică și gaze naturale).

Cerințe specifice

  • Implementarea unui sistem SCADA SMART Factory care să poată fi dezvoltat oricând și care să poată integra orice proces din fabrică.

  • Monitorizarea automată a temperaturii, a umidității și a calității aerului în halele de producție (măsurare la 5 minute).

  • Monitorizarea automată a regimului de lucru a celor 4 Centrale de tratare a aerului (CTA) din fiecare hală de producție.

  • Monitorizarea automată a stației meteo instalate pe acoperișul halei.

  • Comanda centralizată de la distanță a celor 4 CTA.

  • Monitorizarea consumurilor de gaze naturale ale celor 5 cazane de abur care deservesc fabrica.

  • Automatizarea funcționării pompelor de apă care deservesc rezervorul pentru stingere incendiu.

  • Monitorizarea consumurilor electrice ale pompelor de apă.

Monitorizarea parametrilor ambientali din halele de producție

În incinta celor două hale de producție se monitorizează temperatura, umiditatea și calitatea aerului. Măsurarea parametrilor se face la 5 minute, în 10, respectiv 12 puncte, poziționate în funcție de topologia halelor și de amplasarea utilajelor care lucrează cu abur.

Senzorii wireless transmit datele prin BLE către gateway-ul Ethernet care le centralizează și le comunică serverului. Senzorii au integrată funcție de data logger pentru memorarea locală a datelor în cazul unor probleme temporare de comunicație.

BlueMonitor - sistem automatizare ventilatie

Monitorizarea și controlul
Regimului de lucru al centralelor de tratare a aerului

BlueMonitor - sistem automatizare ventilatie

BlueMonitor preia prin Modbus toți parametrii centralelor de tratare a aerului, starea de funcționare a chiller-elor și parametrii măsurați de stația meteo instalată pe acoperiș.

Datele complete afișate în interfața Web și comenzile de programare și de acționare a fiecărui CTA permit reglarea optimă a fluxurilor de aer și a temperaturii acestora. În plus, imaginea de ansamblu a parametrilor din hală, actualizată la 5 minute, oferă toate informațiile pentru reglarea coordonată a aerisirii celor două hale.

Alertele locale ale fiecărui CTA sunt gestionate de BlueMonitor și transmise prin e-mail responsabililor.

Monitorizarea consumurilor de gaz

În procesul de producție Artifex utilizează abur produs de 5 cazane: 2 pentru o hală și 3 pentru cea de-a doua hală de producție. Consumul de gaze naturale utilizat pentru funcționarea cazanelor de abur este monitorizat automat de BlueMonitor.

Monitorizarea instalației de producție și de distribuție a aburului industrial este esențială pentru îmbunătățirea randamentelor obținute, aceasta fiind una dintre instalațiile care generează mari consumuri energetice.

Primul pas făcut de Artifex în acest sens este monitorizarea consumurilor de gaze naturale pe fiecare cazan, pentru determinarea comparativă a randamentelor acestora.

BlueMonitor - sistem automatizare ventilatie

Automatizarea pompelor de apă

Artifex deține un turn de apă ca rezervă pentru necesarul de apă din procesul de producție și pentru stingerea incendiilor. Rezervorul este alimentat de două pompe. Pentru optimizarea consumului de energie din acest proces a fost necesară automatizarea funcționării pompelor, în funcție de nivelul apei din rezervor.

S-au instalat în rezervor 2 plutitoare (de minim și de maxim) care monitorizează automat nivelul de umplere al rezervorului de apă. Acestea semnalează condiția de START, respectiv STOP pentru funcționarea automată a pompelor.

Din interfața de utilizare BlueMonitor se poate comuta pe comandă manuală de la distanță. De asemenea se pot modifica timpii de alternanță a funcționării pompelor, temperatura de pornire a ventilatorului și alți parametri funcționali.

Nivelul apei în turn, activitatea pompelor și regimul acestora de funcționare se monitorizează în timp real din interfața de utilizare Web a BlueMonitor.

Consumul de energie electrică al pompelor este monitorizat și înregistrat în aplicația BlueMonitor.

Rezultatul: SMART Factory !

Monitorizarea și controlul tuturor proceselor din fabrică (producție, consumuri energetice, ventilație, procese suport, etc se vor face într-o singură platformă deschisă – BluerMonitor – care va permite corelarea datelor și a proceselor, pentru un maximum de eficiență.

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de BlueMonitor – sistem automatizare ventilatie industrial