Sistem monitorizare consumuri BlueMonitor la UPB

Universitatea Politehnica
din București (UPB)

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România.

Universitatea reunește 15 Facultăți tehnice și administrează un număr de 29 de cămine studențești de 5 etaje, majoritatea având camere de 4 locuri.

Mereu racordată la progresul tehnologic și la preocupările globale pentru promovarea unei atitudini responsabile față de mediu, UPB este preocupată de eficientizarea consumurilor energetice și de reducerea amprentei de carbon.

Obiectiv: Reducerea Consumurilor

Universitatea Politehnica București administrează un număr mare de clădiri destinate activităților academice, administrative și utilitare (cămine, cantine, etc). 

Consumul important de utilități din clădirile administrate de UPB este influențat pe de o parte de amploarea activităților pe care le deservește și de numărul mare de persoane implicate, iar pe de altă parte este influențat de diverși factori perturbatori inerenți, precum traficul intens de persoane, accesul public, obiceiurile de consum personale ale beneficiarilor, dificultatea asigurarării unei mentenanțe corective rapide în cazul defecțiunilor de rețea.

Universitatea a dorit implementarea unui sistem monitorizare consumuri de apă și energie electrică din căminele din Complexul Regie, care să furnizeze centralizat informațiile necesare implementării și monitorizării unei politici de consum realiste, prin care să se asigure reducerea consumului nejustificat.

Cerințe specifice

 • Afișarea indecșilor curenți ai contoarelor monitorizate

 • Afișarea în ecrane sinoptice a valorilor de consum actuale

 • Afișarea în ecrane interactive a detaliilor de consum din fiecare punct monitorizat

 • Alertare prin e-mail la consum  nejustificat

 • Rapoarte de consum cu posibilitatea de export în Excel

 • Afișarea grafică a curbelor de consum, cu posibilitate de suprapunere

Monitorizare și control online absolut

Toate datele actuale și datele istorice sunt disponibile în interfața de utilizare, în funcție de nivelul de acces al fiecărui utilizator. Interfața este accesibilă prin orice browser Web standard, fără a necesita instalarea de software client și fără a condiționa configurația dispozitivului de pe care este accesată.

Ecran sinoptic BlueMonitor consumuri energetice Complex Regie
Ecran interactiv BlueMonitor monitorizare consum energetic
Ecran curbe de consum suprapuse BlueMonitor monitorizare consum energetic

Analiza consumurilor energetice

BlueMonitor preia de la contoare datele referitoare la consum, le prelucrează, le stochează și le afișează tabelar sau grafic, pentru a facilita diverse tipuri de analize indispensabile pentru proiectarea, implementarea și monitorizarea unei politici de consum coerente.

 • Determinarea trendurilor zilnice / săptămânale / anuale de consum

 • Compararea datelor de consum între cămine cu același număr de studenți

 • Compararea consumurilor din același cămin în intervale succesive de timp, pentru izolarea variațiilor de consum nejustificate

 • Determinearea sezonalităților de consum pe luni

 • Urmărirea consumurilor pe perioada vacanțelor

Eficienta energetica BlueMonitor

Rezultatul: Eficiență și Control !

Implementarea sistemului BlueMonitor de monitorizare a consumurilor de utilități (apă potabilă și energie electrică) la căminele UPB din Campusul Regie a oferit Universității un instrument de analiză esențial pentru optimizarea consumurilor energetice, cu impact direct în eficiența activității administrative.

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de implementarea unui sistem monitorizare consumuri BlueMonitor