Sterk Plast

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași este unul dintre cele mai vechi așezăminte de învățământ superior din România. Universitatea reunește Facultățile de Medicină, Medicină dentară, Farmacie și Bioinginerie, aceasta din urmă fiind singura facultate de profil din țară.

UMF Iași se mândrește cu un valoros corp profesoral, precum și cu o bază materială și tehnică modernizată, adecvată desfășurării procesului didactic și activității de cercetare științifică.

Cerințe specifice pentru monitorizare consum utilitati din clădirile UMF

Una dintre preocupările majore ale UMF Iași este impactul global. Acesta se aplică atât în ceea ce privește activitatea științifică și academică, cât și în domeniul managementului responsabil și al scăderii amprentei de carbon a Universității.

UMF Iași administrează un număr important de clădiri răspândite geografic. Printre acestea se regăsesc 9 cămine studențești, spații destinate activității academice, spații administrative și utilitare.

Numărul mare de clădiri administrate, traficul intens de persoane nerezidente și politica de consum a UMF Iași bazată pe centre de cost, au impus necesitatea unui sistem de monitorizare consum utilitati (apă și energie electrică). Scopul acestui sistem este să aducă informații reale despre împărțirea consumului pe centre de cost.

  • Preluarea informațiilor de consum pentru apă potabilă și energie electrică din 28 de clădiri administrate de UMF, fără modificări majore ale rețelelor de distribuție.

  • Afișarea valorilor curente de consum online, în ecrane sinoptice, tabelar și grafic, cu reprezentarea grafică a punctelor de distribuție interne.

  • Afișarea indecșilor contoarelor monitorizate centralizat.

  • Rapoarte de consum orar, zilnic și lunar, definite după modelul beneficiarului, transmise automat, la un interval predefinit de timp.

  • Rapoarte generate manual, cu alegerea perioadei de raportare.

  • Afișarea datelor istorice sub formă de curbe de consum.

  • Alarme afișate în prim-plan, sau transmise prin e-mail.

Monitorizare centralizată cu BlueMonitor

monitorizare consumuri utilitati la UMF cu BlueMonitor

UMF Iași a ales platforma BlueMonitor de monitorizare consum utilitati pentru analiza centralizată a consumurilor de energie electrică și de apă din clădirile pe care le administrează. Clădirile monitorizate sunt spații academice împărțite pe centre de costuri, 9 cămine studențești situate în diverse zone ale orașului, cantina studențească, centrala termică proprie, spălătorie, sala de sport a Universității.

BlueMonitor oferă centralizat în interfața Web datele de consum din punctele monitorizate, atât în timp real, cât și ca raportare istorică. Universitatea are astfel acces la informații reale din teren privind consumurile de apă și energie electrică din fiecare clădire pe care o administrează. 

Dincolo de informațiile de consum complete, platforma BlueMonitor oferă instrumente de analiză și de control în timp real. Rapoartele personalizate și curbele de consum suprapuse facilitează stabilirea modelelor reale de consum și proiectarea politicii de consum. Mai mult decît atît, modulul avansat de alertare semnalează în timp util abaterile de la modelele optime de consum, pentru o intervenție rapidă și eficientă.

BlueMonitor – o soluție SMART de monitorizare consum utilitati !

  • Compararea consumurilor din cămine diferite duce la identificarea și localizarea consumurilor nejustificate.

  • Prin analiza evoluției consumurilor din fiecare punct se identifică pattern-urile de consum normale și se pot monitoriza automat abaterile de la acestea.

  • Monitorizarea consumurilor în perioadele în care clădirile nu sunt ocupate conduce la identificarea pierderilor cauzate de probleme ale rețelei interne.

monitorizare consumuri utilitati cu BlueMonitor online

Rezultatul: Consum utilități optimizat

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de sistemul BlueMonitor de monitorizare consum utilitati