PROCESS → LPI → Server de aplicație → interfață

Se referă la drumul parcurs de informație de la proces până la afișarea în panou. Procesul trimite informația inițial la PIM (Process Interface Module) care actualizează corespunzător I/O-ul în LPI (Live Process Image). De la LPI pleacă o notificare pentru modulul server de aplicație despre modificarea efectuată. Modulul efectuează operațiile necesare, referitoare la tipul de log  definit de către administratorul de sistem pentru fiecare I/O  și trimite valoarea actualizată către obiectele de afişare (widgets) răspunzătoare de I/O-ul modificat. În acest mod diferența de timp de la producerea modificării și până la afișarea acesteia este foarte mică.

Interfață →  LPI → PROCESS

În sens invers, pentru a modifica valoarea unui I/O se utilizează obiectele de comandă care prin intermediul unui serviciu, send_command, actualizează informația în LPI. PIM verifică dacă s-au făcut modificări și actualizează informația în proces.

LPI <=> Server de aplicație; LPI → Backup periodic → storage

Un sistem SCADA BlueMonitor este construit de BlueNote Communications astfel încât utilizatorul să aibă posibilitatea de a alege care sunt datele istorice relevante ce trebuie păstrate. La o actualizare a valorii unui I/O, modulul care se ocupă de logarea datelor, server de aplicație, este notificat. Pe baza selecției făcute de utilizator pentru tipul de log al fiecărui I/O și respectând perioada  pentru modurile de logare periodice setată în parametri de sistem la secţiunea Mentenanţa bazei de date, server de aplicație acționează corespunzător și introduce în LPI datele ce trebuie stocate.

În cazul în care se dorește ca datele istorice să fie salvate pentru un I/O , se stabilileşte durata de viață a datelor istorice salvate (la crearea I/O-ului). Periodic, server de aplicație verifică dacă datele istorice din LPI au durata de viață expirată, iar în cazul în care acestea au depășit timpul alocat sunt șterse definitiv din LPI pentru a nu păstra informații nedorite de utilizator.

Pentru cazurile nedorite când apar eventuale erori, pentru a nu pune în pericol direct datele din LPI, există un modul care se ocupă de preluarea informațiilor și salvarea acestora într-o arhivă în spațiul de stocare local sau remote, după cum preferă utilizatorul. Modulul menționat, Backup periodic, este configurabil tot de către utilizator, acesta având posibilitatea să aleagă atât locul în care se face salvarea datelor cât și intervalul de timp dorit pentru efectuarea preluării datelor din LPI și salvarea lor local.

LPI <=> Server de aplicație <=> interfață utilizator

Atunci când valoarea unui I/O depăşeşte limitele setate la creare ca fiind normale, se generează o alertă. La apariția unei alerte, modulul server de aplicație verifică dacă I/O-ul are asociat un formular de alertare. În cazul în care acesta găsește un formular asociat, alertează utilizatorul după modul în care a fost configurat. Atunci când formularul de alertare este de tipul ecran+sunet+pop-up, utilizatorul are opțiunea de a confirma alerta. La confirmarea alertei se trimite o notificare către server de aplicație care va actualiza datele istorice referitoare la alerte în LPI.

Utilizator <=> interfață de administrare

BlueMonitor oferă  două tipuri de interfețe utilizator care se accesează independent: de operare şi de administrare. Accesul la acestea se face folosind date de autentificare. Datele de autentificare semnifică numele de utilizator și parola corespunzătoare.

Testați interfața unui sistem SCADA BlueMonitor!

Acum puteți testa online interfața de administrare BlueMonitor pentru a evalua “hands-on” facilitățile oferite de platformă și posibilitățile de configurare ale acesteia!

– Programăm împreună prezentarea live la data și ora dorite
– Vă prezentăm online (prin Teamviewer) interfața de administrare (durată aproximativă 30 min)
– Activăm pentru 14 zile contul de administrator DEMO pentru Dvs.