Compania Regională de Apă Bacău (CRAB)

Profil: Operator regional de servicii in domeniul APEI

Despre SC CRAB SA
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. administreaza serviciile din domeniul apei potabile si apelor uzate menajere, meteorice si industriale din judetul Bacau.
Dispeceratul apa-canal functioneaza zilnic 24 de ore din 24 si aduna toate informatiile legate de alimentarea continua cu apa potabila, functionarea retelei de distributie si a retelei de canalizare.

Proiectul Sistem SCADA SPAU

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a implementat la finele anului 2017 un sistem SCADA SPAU BlueMonitor pentru a monitoriza și controla de la distanță 18 staţii de pompare ape uzate din aglomerarea Bacău.
Rețeaua a fost realizată prin proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS Mediu.

S-au realizat un număr de 18 staţii de pompare ape uzate cu separare solide în reţeaua de canalizare din aglomerarea Bacău (oraşul Bacău, comuna Mărgineni, comuna Hemeiuş şi comuna Letea Veche) care sunt monitorizate şi operate prin rețea VPN din camera SCADA de la Staţia de Epurare Ape Uzate Bacău prin intermediul platformei BlueMonitor.

BlueMonitor – o soluție SMART

BlueMonitor monitorizează valori instantanee și cumulate ale parametrilor tehnologici, și parametri de stare ai echipamentelor, afișând datele în manieră interactivă în interfața Web


• parametrii tehnologici (nivel minim/maxim)
• parametrii de stare pompe (pornit/oprit/avarie)
• parametrii de stare ventilator (pornit/oprit/avarie)
• parametrii de stare generator (pornit/oprit)
• ore de funcţionare echipamente (pompe, ventilator)
• regim de funcţionare SPAU (automat/manual)
• parametrii energetici (putere activă şi reactivă, energie activă şi reactivă, factor de putere)
• avarii echipamente (pompe, ventilator)
• alarmă depăşire limite normale parametrii tehnologici (minim/maxim avarie)
• evenimentele de tip efracţie SPAU (cămin, tablou)
• evenimentele de tip avarie lipsă tensiune

Procesul poate fi reglat prin transmiterea de comenzi direct din interfața Web de utilizare:
• pornire/oprire grup de pompe (în regim manual)
• confirmarea avariilor de către operator
• pornire/oprire ventilator (în regim manual)
• selectare moduri de funcţionare SPAU-uri (distanţă automat/distanţă manual).

Suntem aici să vă răspundem la orice întrebare legată de acest sistem SCADA SPAU