BlueMonitor este o platformă profesională pentru gestionarea centralizată de la distanță a proiectelor industriale complexe, putând să combine într-o singură interfață aplicații SCADA, telecitire automată de contoare și funcții de management al proceselor de producție.

Aplicații SCADA

BlueMonitor stă la baza a numeroase proiecte SCADA pentru regii de furnizare a apei potabile, întreprinderi industriale și rețele de frig industrial.

Platforma permite dezvoltarea de aplicații variate de monitorizare și control de la distanță a proceselor industriale datorită instrumentelor avansate de procesare a datelor (funcții și programe de calcul automat a valorilor derivate) și modulului ergonomic de design.

Modulul de design integrează o bibliotecă vastă de obiecte grafice interactive pentru ilustrarea cât mai realistă în interfață a procesului controlat.

Solicitați o sesiune DEMO !

Telecitirea automată a contoarelor

Modulul de telecitire a contoarelor integrat în platforma BlueMonitor permite monitorizarea consumurilor de utilități în puncte distribuite și generarea de rapoarte și grafice de consum zilnice, săptămânale sau lunare pentru analiză comparativă.

Această soluție este deosebit de utilă, atât pentru evaluarea corectă, în timp real, a costurilor pe puncte de consum, cât și pentru eficientizarea consumului.

Soluția poate integra contoare din diferite generații, citite automat prin ieșirea de date sau prin numărarea impulsurilor și nu necesită intervenția umană, fiind ideală pentru contoarele amplasate în spații greu accesibile.

Solicitați o sesiune DEMO !

Managementul procesului de producție

BlueMonitor este un instrument eficient de analiză a proceselor de producție, pornind de la monitorizarea parametrilor tehnologici și a consumurilor de resurse pe fiecare etapă productivă, și conducând spre analize de eficiență tehnologică.


Costuri exacte pe unitatea produsă
Cunoașterea consumurilor reale de resurse, inclusiv utilități, pentru realizarea fiecărei unități de produs este esențială pentru optimizarea gamei de produse prin orientarea către cele cu valoare adăugată mare. Soluțiile BlueMonitor permit monitorizarea consumurilor pe fiecare etapă tehnologică, în fiecare ciclu productiv.


Consumuri reale în timp real
Cu BlueMonitor se pot monitoriza consumurile instantanee pe toate punctele măsurate, și se pot configura alerte la depășirea pragurilor normale de consum pentru o intervenție rapidă de reglare a procesului și de reducere a pierderilor.


Date istorice pentru analiză în profunzime
Corelarea cu etapele de producție a rapoartelor și a graficelor cu valorile de consum înregistrate, și compararea acestora cu șabloanele tehnologice, conduc la depistarea rapidă a anomaliilor generatoare de pierderi.


Protecția utilajelor din producție
Pe lângă datele legate de consumuri și costuri, BlueMonitor poate integra și funcții de monitorizare a calității utilităților, transmițând alerte atunci când aceasta este deficitară.
Datele și alertele legate de calitatea utilităților sunt menite să indice necesitatea luării de măsuri de protecție care pot să prelungească durata de viață și de funcționare în parametri a utilajelor.

Solicitați o sesiune DEMO !


Suntem aici și răspundem prompt